Galician Philology and Linguistics (USC FILGA)

Code: GI-1743
University: University of Santiago de Compostela
Coordinator: Sousa Fernández, Xulio César
Web: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/filga/

Description:
The research group Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA) does an important work in building text corpus and linguistic resources, for both written and spoken language. Specifically, the group works on the design of textual corpora as a basis for the development and testing of tools for the computational treatment of the Galician language and in developing a morphological tagger/lemmatizer and a voice synthesizer for Galician.

Members:
 • Alonso Parada, Raquel
 • Álvarez Blanco, Rosario
 • Álvarez de la Granja, María
 • Ares Vázquez, María do Carme
 • Boullón Agrelo, Ana Isabel
 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio
 • Couceiro Pérez, José Luis
 • Dourado Fernández, Rocio
 • Doval Iglesias, Lucía
 • Dubert García, Francisco Xosé
 • Engroba Vidal, Noelia
 • Estévez Rionegro, Noelia
 • Fernández Rei, Francisco
 • Fernández Rey, Elisa
 • García García, Ana
 • García Rodríguez, María do Carme
 • González González, Manuel
 • González Seoane, Ernesto Xosé
 • Gutiérrez Pichel, Ricardo
 • Hermida Gulías, María do Carme
 • López López, Lorena
 • López Martínez, María Sol
 • López Suárez, María Pilar
 • Lorenzo Vázquez, Ramón
 • Mariño Paz, Ramón
 • Monteagudo Romero, Xosé Henrique
 • Moscoso Mato, Eduardo Miguel
 • Mouzo Villar, Rosa
 • Nandi, Anik
 • Negro Romero, Marta
 • Pérez González, Mª del Carmen
 • Pérez Mariño, Iria
 • Regueira Fernández, Xosé Luis
 • Rodríguez Lorenzo, David
 • Rúa Garrido, Verónica
 • Santamaría Fernández, Antón L.
 • Santiso Fernández, Iago
 • Silva Domínguez, Carme
 • Varela Barreiro, Francisco Xavier
 • Vázquez Núñez, Sandra
 • Veiga Rodríguez, Alejandro
 • Villanueva Gesteira, María Dolores
 • Viturro Piñeiro, María
 • Xoubanova Montero, Florentina
 • Xove Ferreiro, Xosé